XIN ĐỪNG CẮN EM

Xin Đừng Cắn Em

Tác giả: LEE NARAE
Nhóm dịch: FB dịch thuật Việt Trung – 中越翻译
Thể loại: Ngôn tình, vampire
Tình trạng: Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung:

Dịch Thuật Việt Trung

Các Chương Của Truyện