VẾT CĂN NGỌT NGÀO

Tác giả: 锐思&伊凯
Nhóm dịch: FB dịch thuật Việt Trung – 中越翻译
Thể loại: Ngôn tình, vampire
Tình trạng: cập nhật thứ 7
Tóm tắt nội dung:

Dịch Thuật Việt Trung

Các Chương Của Truyện