ông anh đáng ghét truyện tranh Trung Quốc

Ông Anh Đáng Ghét

Tác giả: 幽·灵

Nhóm dịch: FB dịch thuật Việt Trung – 中越翻译

Thể loại: Hài hước

Tình trạng: tạm ngưng

Tóm tắt nội dung:

Dịch Thuật Việt Trung

Các Chương Của Truyện