Phải Lòng Cậu Shipper

Phải Lòng Cậu Shipper truyện tranh Trung Quốc

Phải Lòng Cậu Shipper

Tác giả: 阿禁
Nhóm dịch: FB dịch thuật Việt Trung – 中越翻译
Thể loại: Đam mỹ, hài hước
Tình trạng: Hoàn thành
Tóm tắt nội dung:

Dịch Thuật Việt Trung

Các Chương Của Truyện