Cậu Câm

Tác giả: 紫陌堂

Nhóm dịch: FB dịch thuật Việt Trung – 中越翻译

Thể loại: Đam mỹ

Tình trạng: Tạm ngưng

Tóm tắt nội dung:

Dịch Thuật Việt Trung

Các Chương Của Truyện