Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại Truyện Tranh Trung Quốc

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Tác giả: 叶非夜

Nhóm dịch: FB dịch thuật Việt Trung – 中越翻译

Thể loại: Ngôn tình, xuyên không

Tình trạng: Đang cập nhật

Tóm tắt nội dung:

Dịch Thuật Việt Trung

Các Chương Của Truyện